ESC-85
ESC-85
Liên hệ

Phụ kiện báo động có dây

Tự động reset lại sau khi báo động, không cần phải ngắt nguồn điện (Switch: 2: ON : reset bằng tay để ngắt nguồn, 2: OFF: tự động reset)

 

- Nguồn cấp: DC 9-35V. 
- Báo động ra: tùy chọn NC/NO
- Tự động reset lại sau khi báo động, không cần phải ngắt nguồn điện
(Switch: 2: ON : reset bằng tay để ngắt nguồn, 2: OFF: tự động reset).
- Kích thước:ø 105mm x 50mm
- Trọng lượng :250g

Phụ kiện báo động có dây

Tự động reset lại sau khi báo động, không cần phải ngắt nguồn điện (Switch: 2: ON : reset bằng tay để ngắt nguồn, 2: OFF: tự động reset)

 

- Nguồn cấp: DC 9-35V. 
- Báo động ra: tùy chọn NC/NO
- Tự động reset lại sau khi báo động, không cần phải ngắt nguồn điện
(Switch: 2: ON : reset bằng tay để ngắt nguồn, 2: OFF: tự động reset).
- Kích thước:ø 105mm x 50mm
- Trọng lượng :250g